Byggsystem

Tänk att man kan bygga ett fritidshus eller garage lika lätt som när man bygger med lego? Ja inte är det långt ifrån - med hjälp av vårt flexibla väggblockssystem kan du på ett enkelt och smidigt sätt själv bygga det mesta.

Väggblock

Våra byggnader bygger på ett så kallat småblocksystem. Blocken är 1,2m breda och mellan 2,2 – 4,8m höga. De är lätta att montera och på ett enkelt sätt kan du bestämma byggnadens bredd, längd, höjd och takvinkel. Helt utan krångel då allt är genomtänkt i minsta detalj. Monteringstiden är mer än dubbelt så snabb som motsvarande i lösvirke.

Vår standard bredd på 1,2m är det optimala måttet för all typ av byggnation. Det underlättar montage samt effektiviserar ingående material. Tex så passar standard isoleringskivor exakt i våra väggblock, även våra grunder, takstolar, invändigt skivmaterial passar exakt och får minimalt med spill. Helt enkelt en optimal upplevelse.

Till alla våra byggnader följer givetvis en tydlig beskrivning av blockplaceringar och dess storlekar så att bygget flyter på, ja precis som att bygg lego.

Väggblock

Fasadpanel

Fasadpanelen består av kraftig 28mm norrländsk gran av spontad Z-panel. Vi har gjort panelen något kraftigare än vanligt för att få plats med vår patenterade vertikala luftning. Med hjälp av ett fräst spår på panelens baksida skapas en kanal. Denna kanal är tillräckligt stor för att skapa en naturligt uppåtgående luftström som kan föra bort eventuellt genomträngande fukt.

Läs mer om vår patenterade träpanel här

 

 

Våra takstolar är beräknade för att klara allt.

Alla våra standardtakstolar är dimensionerade för att klara snözon 3,0 med lätt tak eller snözon 2,5 med ett tungt tak. Detta täcker in de absolut flesta orterna i Sverige, och skulle det mot förmodan vara så att det inte räcker – kan vi förstärka takkonstruktionerna ytterligare. Med våra takstolar behöver du aldrig tänka på att skotta taken.

Vi har egen takstolstillverkning och kan därför på ett smidigt sätt anpassa takstolar när det krävs för att möta dina behov. Vår tillverkningsprocess granskas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut varje år för att säkerställa att vi följer gällande regler både vad gäller konstruktion, beräkningar, tillverkning och även hur takstolarna förvaras! Vi levererar enbart CE-märkta takstolar.

Här kan du kolla vilken snözon du har.